Om PsalmCD
Ibland hålls andakter och andra sammankomster utan inslag av levande musik. För att göra dessa tillfällen mer glädjefyllda har vi tagit fram PsalmCDn med 160 av våra mest kända och älskade psalmer ur den Svenska Psalmboken fördelade på två CD-boxar. Dessa har nu används av många olika kyrkor och organisationer i över tio års tid både i Sverige och utomlands.

Skivorna är det perfekta hjälpmedlet för diakoner, präster, pedagoger, privatpersoner och sjukvårdspersonal. Lämpliga användningsområden är vid gudstjänster, hem- och sjukbesök, dop, begravningar, äldreomsorg, av familjen i hemmet eller andra tillfällen när kyrkomusiker inte är tillgänglig.

  • Skivorna är en bra garant för var församling vid sjukdom hos kantor eller organist och vid andra oförutsedda händelser, en försäkran om att alltid ha ackompanjemang, även när vikarie inte går att nå.
  • Ett bra hjälpmedel för präster vid gudstjänster, familjeträffar inför val av psalmer till dop, bröllop och begravningar.
  • Ett bra hjälpmedel för diakoner vid hem och sjukbesök.
  • En uppskattad gåva till präster, diakoner, pedagoger och privatpersoner.

    För att passa såväl i den stora kyrkan som i församlingshemmet är PsalmCDn gjord med ett dynamiskt och detaljerat ljud. PsalmCDn ger möjlighet att genomföra andakter, hembesök och andra sammankomster med ett stämningsfullt ackompanjemang.